Hướng dẫn nhận thông tin bất động sản mới nhất ngay trên Telegram không cần truy cập website

Hướng dẫn nhận phản hồi từ Whois 1Housing thông qua Telegram

  1. Cài đặt Telegram và đăng ký tài khoản qua SĐT
  2. Kết nối với Telegram bằng cách Click link sau: t.me/whois1housingbot, Chạm vào Start để nhận “Chat-ID”
  3. Nhập Chat-ID và Hồ sơ của bạn